Altius Capital Investment
Solid as a rock, safer than a bank

Building a solid future together

DE GROTE KRACHT VAN ALTIUS CAPITAL INVESTMENT BERUST OP 5 PIJLERS:

Verschillende producten

Bijzondere diversifiëring in de aangeboden investeringsformules: Buy & Sell

Verschillende markten

De gecommercialiseerde producten zijn van het type middle en low cost.

 

De investeringen gebeuren uitsluitend op de Belgische en de Luxemburgse markt.

 

Deze markten bieden tal van voordelen:

 

  • Ze liggen in het hart van Europa.
  • Het gaat om bijzonder stabiele markten.
  • Er is een hoge bevolkingsdichtheid.
  • Brussel, Hoofdstad van Europa, zal in de volgende 10 jaar een forse bevolkingsgroei kennen. 

In andere steden neemt de vastgoedontwikkeling een hoge vlucht (Antwerpen, Gent, Luik, Namen, Luxemburg, …).

  • De Belgische en de Luxemburgse economie is zeer evenwichtig.
  • Het fiscaal model in deze landen maakt ze aantrekkelijk voor investeerders.

Soliditeit

Soliditeit van het team:

ALTIUS CAPITAL INVESTMENT bestaat uit een sterk presterend, professioneel, efficiënt en ervaren team dat uitermate vertrouwd is met de markt.

Soliditeit van het beslissingsproces:

ALTIUS CAPITAL INVESTMENT verleent bijzondere aandacht aan zijn bestuur. Alle investeringsbeslissingen worden stelselmatig collegiaal al dan niet goedgekeurd door een intern investeringscomité en een onafhankelijk investeringscomité, en voorgelegd aan een bankkredietcomité.

Soliditeit van het product :

Alle Buy & Sell en Promotie-operaties bieden een uitstekende rentabiliteit op korte termijn (18 tot 36 maanden), die gedekt zijn door een zeer goed huurrendement.

Transparantie

Er worden driemaandelijks rapporten opgemaakt voor de:

  • Privé-partners
  • Bankpartners
  • Institutionele partners

Taylor Made

Een persoonlijk investeringsaanbod dat aangepast is aan elk profiel van financiële partner.